Pågående Projekt

  • Riksmuseet, Avloppspumpstation
  • Sörskogen, Vattenpumpstation
  • Djurgården, Teknikhus
  • Långsjö 2, Vatten - och Avloppspumpstation
  • Norsborgs Vattenverk

 

 

 

 

Postadress
Box 2121
132 02 SALTSJÖ-BOO
Telefon
08-715 28 01
Telefax
08-715 33 74
Org. nr.
556380-7303
Säte
Nacka