Verksamhet

Vi arbetar med ny- och ombyggnad av vatten- och avloppspumpstationer, samt tillverkning av rostfria detaljer till industrin.

Med vår stora och heltäckande maskinpark, kan vi bearbeta rostfria rör i dimension 1 - 1000 millimeter samt plåtdetaljer från 1 - 12 millimeters tjocklek.

V klarar även ovanstående i både stål och aluminium.

Då vi är specialiserade på arbeten i rostfria material för industri och den kommunala VA - sektorn, innehar vi samtliga erforderliga svetslicenser.  

 
Postadress
Box 2121
132 02 SALTSJÖ-BOO
Telefon
08-715 28 01
Telefax
08-715 33 74
Org. nr.
556380-7303
Säte
Nacka